Чинар, платан


Среща се само из топлите райони на страната, покрай реки и песъчливи места предимно в Хасковско, Кърджалийско и по поречието на Струма, до Кресненското дефиле. Отварата от листата и младите връхчета действа стегателно, против треска, малария.