Тарос / Artemisia dracunculus

Сем: Compositae - сложноцветни

Тревисто c остроланцентни листа. Култивира се особено за подправка на ястия; печено пиле, риба, печено на скара и др. Като подправка се употребяват връхните стъблени части заедно с листата и цветовете. Те съдържат 0,80% етерично масло, флавоноиди, гликозиди, инулин, витамини и др. Чрез дестилация с водна пара на пресни или изсушени клонки се получава етерично масло. Представлява жълтеникаво-зелена течност със специ­фичен маслоподобен гнасонов мирис, тъй като съдържа анетол. Маслото се прилага и в промишлеността, както и за приготвяване на естрагонов оцет.
Клончетата служат освен за ароматизиране на раз нообразни ястия, салати, фини сосове и на лекарства.

Царевица - Zea mays

Едногодишно културно растение с право, неразклоненоpan, до 3-4 м високо стъбло. Листата са линейни, с успоредно жилкуване. Цветовете са еднополови; мъжките са събрани във връхни метличестиspan съцветия, а женски те - в кочани, разположени по стъблото. Цъфти през лятото.
За лечебни цели се използват дългите нишковидни близалца на женските цветове т. нар. царевична коса или свила. Съдържа витамин К, ас корбинова и пантотенова киселина, каротеноиди, сте-ролиситостерол и стигмастерол), сапонини, смолис ти и горчиви вещества, тлъсто масло, етерично мас ло, инозит и др.
Търсена и изнасяна дрога. Отвара от свилата действа пикочогонно, кръвоспиращо, жлъчегонно, успо кояващо при възпаление и камъни в бъбреците и пикоч ния мехур, при отоци. Намира приложение и при застой на жлъчка, и при други чернодробни и жлъчни заболява ния. Предписва се при диабет и като потискащо апетита средство за отслабване. Много често се прилага като успокояващо средство. Царевичната коса е добро кръвоспиращо средство, поради съдържащите се в нея вещества, подобни на витамин КЗ.
Доза за отварата: 15-20/500. Запарката се приготвя от 10 г билка с 1/2 л вряща вода, която се изпива за 1 или 2 дни.

Пиретрум / Pyretrum cinerariaefolium

Семейство Compositae
Далматински пиретрум (Crrisanthemum cinerariae folium). Среща се в диво състояние на Балканите (Албания, Черна гора, Хърватска). Култивира се заради неговите инсектицидни свойства, определени от съдържаните в цветовете пиретрини. Образува многочислени ребристи цветоносни стъбла, дълги 80-100 см, завършващи с единични съцветия. Горната страна на листата е сивозелена, а долната пепелносива от покриващите я влакна. Срещат се и растения с яркозелени лис та. Цъфти в жълто, бяло или жълто-бяло. Пиретрумът е единственото инсектицидно растение, което успешно може да бъде култивирано в северния географски по яс. Употребява се под формата на водни извлеци или директно силно надробен като инсектицид в биологично то и биодинамично земеделие.

Действа като тотален инсектицид без да е вреден за човека и топлокръвните животни. Поради тия му свойства освен в екологично то земеделие влиза в състава на различни използвани в домакинството (най-вече срещу комари и мравки) ин сектицидни препарати, как то и в животновъдството. Името на растението води началото си от епохата на Римската империя, когато лозарите на територията на Далмация (сега част от Хърватска) са го използвали стещу насекомните неприятели. Днес то е незаменимо средство за растителна за щита в биологичното (органично) земеделие. Може да бъде отглеждано и използвано в рамките на съответ ната ферма, което намалява разходите за обезпарази-тяване.