Пиретрум / Pyretrum cinerariaefolium

Семейство Compositae
Далматински пиретрум (Crrisanthemum cinerariae folium). Среща се в диво състояние на Балканите (Албания, Черна гора, Хърватска). Култивира се заради неговите инсектицидни свойства, определени от съдържаните в цветовете пиретрини. Образува многочислени ребристи цветоносни стъбла, дълги 80-100 см, завършващи с единични съцветия. Горната страна на листата е сивозелена, а долната пепелносива от покриващите я влакна. Срещат се и растения с яркозелени лис та. Цъфти в жълто, бяло или жълто-бяло. Пиретрумът е единственото инсектицидно растение, което успешно може да бъде култивирано в северния географски по яс. Употребява се под формата на водни извлеци или директно силно надробен като инсектицид в биологично то и биодинамично земеделие.

Действа като тотален инсектицид без да е вреден за човека и топлокръвните животни. Поради тия му свойства освен в екологично то земеделие влиза в състава на различни използвани в домакинството (най-вече срещу комари и мравки) ин сектицидни препарати, как то и в животновъдството. Името на растението води началото си от епохата на Римската империя, когато лозарите на територията на Далмация (сега част от Хърватска) са го използвали стещу насекомните неприятели. Днес то е незаменимо средство за растителна за щита в биологичното (органично) земеделие. Може да бъде отглеждано и използвано в рамките на съответ ната ферма, което намалява разходите за обезпарази-тяване.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.