Родопска хаберлея - силивряк

Родопска хаберлея - силивряк/ haberlea rhodopensis
Вълшебната сила се крие в цвета му. На този, който го намери , То златните ключове на щастието връчва, а скръбта му в замяна .....

Населението в родопите използва хаберлеята, като лекарство срещу шап и силиврек.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.