Марздения, изправено клинавче / Marsdenia erecta


Семейство Asclepiadaceae

Расте из най-топлите и южни краища на отечеството ни - Бургаско, Хасковс ко, Кърджалийско (по течението на р. Арда) и Петричко. Счита се, че съдържа хондуранго - скъпо лекар ство, досега есктрахирано от близ-косродни нему тропически видове. В това отношение се правят задълбоче ни проучвания.

Изглежда, че съдържа и някои от ровни вещества, защото често се наб людават отравяния на овце из райо ните, в които расте клинавчето. Това най-вероятно се дължи на съдържащата се в него аморфна жълта боя склепиядин.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.