Момкова сълза, пресекниче / Polygonatum officinale

Семейство Liliaceae
Подобно на момината съл за, но листата са срещуположно последователни и с бели цветове под тях. Подобен вид е Multiflorum (виж изображението). Расте из редките гори и храсталаците на цяла България.

Отровно, действието му е като на момината сълза, но по-силно. Съдържа гликозимния сапонин конвалармин, който е отровен и за конете. Народът го причислява към групата на билките за магия.

Съставът е като този на момината сълза, но в по-голяма конце нтрация. Отравянията при животните имат призна ци и последици, подобни на отравянето с дигиталиса.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.