Любениче, динче, чернилник, разваленка / Sanguisorba officinalis

Любениче, динче, чернилник, разваленка / Sanguisorba officinalis
Семейство Rosatceae, Grosser Wiesenknopf, фр. Grande pimprenelle, анг. Great bumet, um. Sorbastrella.
Расте из влажни те високи планински ли вади - по всички наши ви соки планини. Прилича на агримониа, но е по-дреб но. Цъфти през лятото в розово.
Отварата от цялата билка действа против силна менструация, хемо роиди, болки в стомаха и червата. Доза: 10/500. Мед. дрога: Radix pimpinellae italicae, Senguisorba minor
Също като горния вид, но с още по-голямо разп ространение. Берем цялото растение от юли до окто мври. Сушим на китки на сянка. Отварата - против кървоизливи, силна менструация, хемороиди, дизенте рия, малария, във вид на лапи - против гнойни циреи, рани и кожни обриви.
Доза: за отварата - 5/500.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.