Ревнивче / Tlialictrum aquilegifolium

Ревнивче, обикновено обичниче, маремов корен, диви кошнички
Семейство Rinunculaceae - лютичеви

Из влажните и сенчести места в предпланинския и планинския пояс в цялата страна почти до 2000 м н. в. Цъфти от април до края на юли навсякъде из нашите планини.

По листата си прилича на "змийското мляко". Отварата - против настинка и треска, пречиства кръвта. Доза: 10/500.
Народът вярва, че това растение има чудодейно то свойство да събужда чувството на обич и ревност.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.