Зърника / Rhamnus cathartica


Н. Purgier kreuzdom, фр. Nerprun purgatif, am. Common

Buckthorn, um. Spino cervino, тур. Аладжавер.

Същото действие като на Змийска хурка

ава дрога: Вассае spinae cervinae - плода.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.